Nordsjællands Livredningstjeneste

Sikkerhed, oplevelse og aktivitet ved havet

Mere end en million strandgæster besøger i løbet af en god sommer de smukke strande i Nordsjælland. Idylliske badebyer, Kattegats friske havvand og en smuk og varieret natur lokker besøgende og turister til fra nær og fjern. Mange fra hovedstadsområdet, men også fra resten af Danmark og længere væk endnu. I 50 år har livreddere i Nordsjællands Livredningstjeneste arbejdet for, at besøgende får opfyldt en forventning om oplevelser og fysisk udfoldelse ved havet. Oplevelser og aktiviteter, som på vores livredderbemandende strande finder sted under trygge og sikre forhold.

John Mogensen forklarer teknik

24 strande med professionelle livreddere

Nordkystens livreddere er på 24 strande fra Nivå til Hundested. Her findes de karakteristiske lyseblå livredderstationer, der med skilte og signalflag er et pejlemærke, som strandgæster hurtigt lærer at genkende.

Livredderstationerne er også det taktiske udgangspunkt for livredderens arbejde. Det er her, livredderen har redskaber til at klare almindelig forefaldende førstehjælp. Det er også her, livredderen har det redningsudstyr, der bruges ved aktioner både på land og i havet. Når Kattegat viser tænder, går det hårdt for sig i brændingen langs Nordkysten. Her er livredderen en enestående specialstyrke, som med unik uddannelse og skarp professionel træning kan yde en hurtig indsats, standse ulykken, lave redning og yde assistance. Hurtigt og sikkert.

Forebyggelse, og uddannelse oplysning

Livredningstjenestens målsætning er ikke alene at udføre redningsarbejde. En kerneopgave, som i dag fylder stadigt mere i livredningstjenestens arbejde, er at arbejde for sikkerhed og tryghed gennem et systematisk præventivt arbejde, oplysning og uddannelse.

Jo bedre vi er til at lykkedes med det præventive og oplysende arbejde, jo færre farlige situationer og ulykker oplever vi. Tendensen er klar, indsatsen virker, og på de livredderbemandende strande viser statistikken markant lavere forekomst af uheld og ulykker.

Which forklarer regler

Guide til sikker aktivitet ved kysten

Oplevelserne ved Nordkystens strande skal ikke bare være trygge og sikre. Den moderne strandgæst har høje forventninger til mødet med havet, stranden og naturen. Her fungerer livredderen med lokalkendskab og faglig kompetence i dag som guide, der giver badegæsten viden og adgang til at udfolde sig på en sikker måde med oplevelser og aktiviteter ved havet, på stranden og i lokalområdet.

I Nordsjællands Livredningstjeneste arbejder vi derfor ikke alene med sikkerhed som oplysning, udrykning og indsats i skarpe situationer. Vi fokuserer på brugerne og udvikler os i takt med dem. For at kende vores brugere og for bedst at kunne imødekomme deres behov. For at kunne tilbyde brugerne det størst mulige udbytte af aktiviteterne ved havet og stranden. Så vores brugere på en sikker måde kan udfolde sig ved havet på Nordkysten og få de bedste oplevelser og minder med hjem.

Professionel livredning i Nordsjælland siden 1935

I Tisvildeleje ansatte man for første gang en fast livredder i sommeren 1935. Livredderen havde en fin og efter tidens forhold moderne livredningsstation med båd og genoplivningsapparat, som var finansieret af velgørenhedsmidler.

I Hornbæk fik man også en livredder, og i mange år var der bare to livreddere i hele Nordsjælland.

Sommeren i 1969 kom varm og usædvanligt blæsende. Det endte med at koste 10-12 mennesker druknedøden alene i Nordsjælland. Situationen var uholdbar og krævede politisk handling. Sammen med kommunalreformen i 1970 banede det med deltagelse af Arne Olsen, Falckleder i Helsinge, vejen for en udrulning af faste livredderstationer på 11 strande langs Nordsjællands kyst i 1971.

Projektet blev til som et tværkommunalt samarbejde under det daværende Frederiksborg Amt. Den Nordsjællandske Livredningstjeneste (DNL) var nu en realitet.

Det er nu 50 år siden, og DNL er nu vokset til 27 livredderstationer fra Lynæs og langs kysten over Hundested og Helsingør helt ned til Nivå. Livredningstjenesten er i dag en erfaren og moderne rednings- og sikkerhedsorganisation. Vi har et bredt internationalt samarbejde, hvor vi bidrager til forskning og udvikling på området, og vi bruger kun de nyeste anerkendte teknikker og det bedst egnede udstyr.

Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste